در این ویدئو سعی کردم روش های مختلف برش زدن اشکال و همچنین کاربرد آن در تایپوگرافی را به شما نشان دهم و البته بشما نشان خواهم داد چگونه به کمک کلید های ترکیبی بسادگی یک متن را به فرم یک شکل دربیاورید! 😀

پیشاپیش بابت کیفیت نامناسب صدا عذر خواهی می کنم 🙁

دیدگاهتان را بنویسید