آکادمی اسکیلدآپ
خودت رو ارتقا بده!

آشنایی با محیط ویرایشگر Visual Studio Code

Please sign up for the course before starting the lesson.

در این جلسه با محیط ویرایشگر و یا IDE محبوب شرکت مایکروسافت Visual Studio Code آشنا می شیم.

Lesson tags: editor, ide, vscode
Back to: زبان PHP برای همه > مقدمات