فارسی ساز افزونه Grav Admin

فایل حاضر فارسی ساز بخش مدیریت Grav می باشد که با نصب افزونه Grav Admin می توانید از آن استفاده کنید. روش نصب کافیست فایل را در این مسیر جایگزین کنید: userpluginsadminlanguages دانلود فارسی ساز

آخرین کار های من