پاسخ به: پینکوب نسخه 1.5.5.7 (نسخه پیش از انتشار)

خانه انجمن ها تخصصی قالب پینکوب پینکوب نسخه 1.5.5.7 (نسخه پیش از انتشار) پاسخ به: پینکوب نسخه 1.5.5.7 (نسخه پیش از انتشار)

مدیرکل
#2841

بزودی با استفاده از سرویس چاپ گروه قاصدک امکان سفارش چاپ تصاویر به قالب پینکوب افزوده می شود البته مدیر سامانه قادر خواهد بود از سرویسی به جز سرویس چاپ گروه قاصدک هم به دلخواه خود استفاده کند.
این امکان را در نسخه 1.5.5.8 (نسخه پیش از انتشار) مشاهد خواهید کرد. توجه داشته باشید سرویس پینکوب تا انشتار نسخه پایدار 1.6 دوباره فعال نخواهد شد. پیشنهاد می کنیم شما نیز از نسخه های پیش از انتشار روی سایت خود استفاده نکنید اگرچه این نسخه از پایداری مناسبی بر خوردار هستند از آنها صرفا جهت مشاهده و ارائه نظر و ارشاد ما در بهبود قالب پینکوب استفاده کنید.