پاسخ به: سیستم مدیریت متحوا Grav نسخه راستچین (RTL)

خانه انجمن ها عمومی هر چیز سیستم مدیریت متحوا Grav نسخه راستچین (RTL) پاسخ به: سیستم مدیریت متحوا Grav نسخه راستچین (RTL)

مدیرکل
#2789

پشتیبانی از زبان های راست به چپ (راست چین) که برای Grav نوشته بودیم در گیت هاب به تایید رسید و با نسخه اصلی نرم افزار ادغام شد.
http://github.com/getgrav/grav-plugin-admin/pull/2078

بزودی قالب Learn2 رو برای این سامانه مدیریت محتوی RTL می کنیم 😉 قراره از این قالب برای بخش مستندات پینکوب استفاده کنیم.