پاسخ به: بند انگشتی

مدیرکل
#1913

مشکلی در این بخش یافت نشد.
دقت کنید در این بخش نباید مستقیما آدرس فایل مثلا JPG را وارد کنید چرا که در این صورت کپی رایت (یعنی ذکر صفحه منبع تصویر) رعایت نخواهد شد!
آدرس صفحه ای که در آن عکس وجود دارد به سیستم بدهید و سپس لیستی از تصاویر مجود در آن صفحه نمایش داده می شود که باید تصویر مورد نظر خود را در بین آنها انتخاب کنید.