فایل حاضر فارسی ساز بخش مدیریت Grav می باشد که با نصب افزونه Grav Admin می توانید از آن استفاده کنید.

روش نصب

کافیست فایل را در این مسیر جایگزین کنید: user\plugins\admin\languages

دانلود فارسی ساز

دیدگاه خود را در میان بگذارید