استفاده از راهنمای براکت ها در Visual Studio Code

0 66

شما در ویژوال استودیو کد می توانید بدون نیاز به نصب افزونه و انجام تنظیمات راهنمای براکت ها را فعال کنید (و رنگی کنید) تا دیگر لازم نباشد به دنبال ابتدا یا انتهای یک براکت بگردید. این دو خط کد را در تنظیمات خود قرار دهید:

“editor.guides.bracketPairs”: true,
“editor.bracketPairColorization.enabled”: true

مراحل انجام تنظیمات را در تصاویر زیر دنبال کنید:

وارد تنظیمات شوید
روی حالت کد تنظیمات کلیک کنید
کد های ذکر شده را وارد کنید
نتیجه: براکت ها با خط رنگی با یک دیگر جفت شده اند و نمایان هستند.
ارسال یک پاسخ