آشنایی با نام گذاریِ فونت ها

0 206

در یک فونت کامپایل شده (خروجی گرفته شده) ممکن است فیلد هایی زیادی در زمینه نام آن وجود داشته باشد. در نرم افزار فونت لب می توانید فقط با ارائه نام خانوادگی تمامی فیلد های دیگر را بصورت خودکار ایجاد کنید، البته اگر فقط یک استایل وجود داشته باشد. بدون داده هایی صحیح در زمینه نام، یک فونت هیچ کاربردی ندارد. به همین دلیل در بخش پنجره welcome می بایست یک نام برای فونت خود انتخاب کنید تا بتوانید یک فونت جدید ایجاد کنید. (توجه در بخش File > New Font یک فونت با اسم خانوادگی « Unnamed » ایجاد می شود. و البته توجه داشته باشید اگر چندین فونت با یک اسم ایجاد کنید فونت های شما دچار تداخل خواهد شد.)

نام گذاری عموماً در بخش Font Info dialog انجام می شود که شامل تمام اطلاعات ممکن برای یک فونت می شود و البته می توانید از بخش Font Info panel نیز استفاده کنید در این بخش اطلاعات کمتری به نمایش گذاشته می شود اما این پنجره حتی وقتی در پنجره های دیگر کار می کنید نیز در دسترس است.

بخش پنجره Font Info کامل ترین اطلاعات فونت را در اختیار شما قرار می دهد.
پنل Font info حتی وقتی وارد صفحات دیگر می شود دردسترس شماست.

ارسال یک پاسخ