روسی برای فارسی زبانان، یک دوره کوتاه مدت (حدود 30 ساعت) آموزش روسی به عنوان زبان خارجی و برای دانشجویان فارسی زبان می باشد تا زبان روسی را از صفر (کاملا مبتدی) و برای سفر به روسیه بیاموزند.

این کتاب بر اساس کتاب URA نوشته دکتر Nadezda Bragina تالیف شده و از مطالب این کتاب بعنوان چهارچوب خود بهره می برد.

زبان روسی رایج ترین زبان در منطقه جغرافیایی اروسیاست. حدود 250 میلیون نفر در سراسر جهان به این زبان صحبت می کنند شامل 180 میلیون نفر که در مرز های اتحاد جماهیر شوروی سابق زندگی می کنند. روسی متعلق به خانواده زبان های هندی- اروپایی، از دسته اسلاوی و شاخه اسلاوی شرقی می باشد. نزدیک ترین زبان ها به زبان روسی دو خویشاوند دسته زبان های اسلاوی شرقی آن یعنی اوکراینی و بلاروسی هستند. سایر خویشاوندان آن شامل سربی – کرواسیایی، مقدونیایی و بولغاریایی از شاخه اسلاوی جنوبی می باشند، و زبان های لهستانی، چک و اسلواکی از شاخه اسلاوی غربی خویشاوند آن زبان بحساب می آیند. در مرز های وسیع کشور روسیه شما تقریبا شاهد هیچ جدایی مابین گویش ها نخواهید بود، تقریبا تمام افراد به زبان معیار (ادبی) صحبت می کنند، فقط افراد سالخورده ممکن است همچنان از گویش های محلی استفاده کنند که تفاوت آنها از مناطق مختلف بسیار ناچیز است.

فصل اول: الفبا، خواندن و نوشتن و ساخت جملات بسیار ابتدایی (تصحیح 1397/11/17) – دریافت

ضمایم فصل اول – بزودی

فصل دوم: مکالمه با افراد – بزودی

ضمایم فصل دوم – بزودی

ادامه فصول کتاب – بزودی

لغتنامه کامل روسی به انگلیسی آکسفورد (تلفظ و جنسیت کلمات)

دیدگاه خود را در میان بگذارید