آموزش روسی برای فارسی زبانان

روسی در سفر

0 183

زبان روسی رایج ترین زبان در منطقه جغرافیایی اروسیاست. حدود 250 میلیون نفر در سراسر جهان به این زبان صحبت می کنند شامل 180 میلیون نفر که در مرز های اتحاد جماهیر شوروی سابق زندگی می کنند. روسی متعلق به خانواده زبان های هندی- اروپایی، از دسته اسلاوی و شاخه اسلاوی شرقی می باشد. نزدیک ترین زبان ها به زبان روسی دو خویشاوند دسته زبان های اسلاوی شرقی آن یعنی اوکراینی و بلاروسی هستند. سایر خویشاوندان آن شامل سربی – کرواسیایی، مقدونیایی و بولغاریایی از شاخه اسلاوی جنوبی می باشند، و زبان های لهستانی، چک و اسلواکی از شاخه اسلاوی غربی خویشاوند آن زبان بحساب می آیند. در مرز های وسیع کشور روسیه شما تقریبا شاهد هیچ جدایی مابین گویش ها نخواهید بود، تقریبا تمام افراد به زبان معیار (ادبی) صحبت می کنند، فقط افراد سالخورده ممکن است همچنان از گویش های محلی استفاده کنند که تفاوت آنها از مناطق مختلف بسیار ناچیز است.

انتشار آموزش بزودی …

ارسال یک پاسخ